STRONA GŁÓWNA                         SIATKÓWKA                         PIŁKA RĘCZNA                         AKROBATYKA                         SUKCESY

PMOS Chrzanów
Kontakt
O nas
Trenerzy
Baza
Sukcesy
Historia
Sekcje
Siatkówka dziewcząt
Piłka ręczna dziewcząt
Piłka ręczna chłopców
Akrobatyka
SZS
Kalendarz zawodów
Licealiada
BIP
BIP
Regulamin MPCH w Narciarstwie Alpejskim

Regulamin
VI Mistrzostw Powiatu Chrzanowskiego Amatorów w Narciarstwie Alpejskim
Lubomierz 2020

1.Organizatorzy:

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie
we współpracy z Trzebińskim Centrum Kultury

2.Cel zawodów:

- popularyzacja i upowszechnianie rodzinnego wypoczynku na nartach
- integracja środowiska narciarskiego w Powiecie Chrzanowskim
- wyłonienie najlepszych zawodników - amatorów w poszczególnych kategoriach w Powiecie Chrzanowskim

3.Termin i miejsce zawodów:

1 marzec 2020 r. (sobota) SKI Lubomierz: www.skilubomierz.pl , biuro zawodów czynne od godz. 9:00, start ok godz. 10:00

4.Zgłoszenia:

zapisy

- zapisy do dnia 28 luty 2020 , maksymalna ilość startujących do 100 osób
(decyduje kolejność zgłoszeń, warunkiem umieszczenia na liście startowej jest wpłata wpisowego). - w razie wolnych miejsc istnieje możliwość zgłoszenia się przed zawodami

5.Opłata startowa:

Opłatę startową w wysokości:
- 50 zł od uczestnika (bez dojazdu)
- 60 zł od uczestnika (z dojazdem)
należy dokonać na rachunek bankowy Trzebińskiego Centrum Kultury:
BS Chrzanów 63 84440008 0000 0084 7038 0002
(z dopiskiem: start w zawodach narciarskich),

6.Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami zawodów mogą być osoby które:
- są mieszkańcami Powiatu Chrzanowskiego lub pracują w zakładzie pracy na terenie Powiatu Chrzanowskiego
- legitymują się dobrym stanem zdrowia (oświadczenie uczestnika)
- osoby niepełnoletnie (zgoda rodziców)
- uczestnicy obowiązkowo muszą startować w kaskach ochronnych
- uiściły opłatę startową

7.Sposób przeprowadzenia zawodów:

Zostaną przeprowadzone dwa przejazdy slalomu.
(do klasyfikacji generalnej brany pod uwagę będzie jeden, lepszy czas przejazdu)

Podział na grupy wiekowe dla kobiet i mężczyzn w slalomie narciarskim:

GRUPA I - 9 lat i młodsi (rok urodzenia 2011 i młodsi)
GRUPA II - 10 - 15 lat (rok urodzenia 2010 - 2005)
GRUPA III - 16 - 19 lat (rok urodzenia 2006 – 2001)
GRUPA IV - 20 - 35 lat (rok urodzenia 2000 - 1985)
GRUPA V - 36 - 50 lat (rok urodzenia 1984 - 1968)
GRUPA VI - 50 + (rok urodzenia 1969 i starsi)

8.Program zawodów:

- 9:00 wydawanie numerów startowych w Biurze Zawodów.
Do odebrania numeru startowego wymagany jest dowód wpłaty za opłatę startową.
- 9:30 - 10:00 oglądanie trasy ześlizgiem lub pługiem z widocznym numerem startowym.
Jazda na trasie przez światło bramki grozi dyskwalifikacją zawodnika.
10:00 start zawodniczek i zawodników w grupach wiekowych od I do VI, wg następującej kolejności:
- kobiety, mężczyźni - grupa I
- kobiety, mężczyźni - grupa II
- kobiety, mężczyźni - grupa III
- kobiety, mężczyźni - grupa IV
- kobiety, mężczyźni - grupa V
- kobiety, mężczyźni - grupa VI
Po zakończeniu zawodów ok.14:00 - 14:30 ogłoszenie wyników, rozdanie nagród , zakończenie zawodów

9.Nagrody:

- dla najlepszej trójki w każdej kategorii okolicznościowe statuetki
- dla wszystkich uczestników zawodów pamiątkowe medale

10.Postanowienia końcowe i informacje ogólne:

- kompletne wyniki zostaną umieszczone na stronach internetowych:
PMOS: www.pmos-chrzanow.pl i TCK: www.tck.trzebinia.pl
- organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NW
- organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki
- po skończonym przejeździe w polu mety należy oddać numer startowy
- karnety zjazdowe we własnym zakresie
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu
- uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w sprawozdaniach i relacjach z imprezy
- w razie spraw spornych ostateczna decyzja przysługuje organizatorom zawodów
- zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacja powyższego regulaminu


Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie
ul.Wyszyńskiego 19
32-500 Chrzanów

tel/fax: 32 623 85 46
e-mail: moschrzanow@wp.pl