STRONA GŁÓWNA                         SIATKÓWKA                         PIŁKA RĘCZNA                         AKROBATYKA                         SUKCESY

PMOS Chrzanów
Kontakt
O nas
Trenerzy
Baza
Sukcesy
Historia
Sekcje
Siatkówka dziewcząt
Piłka ręczna chłopców
Akrobatyka
SZS
Kalendarz zawodów
Licealiada
BIP
BIP
Chrzanowski Cross Świętego Mikołaja - Regulamin

Regulamin Chrzanowskiego Charytatywnego Crossu Świętego Mikołaja
( marsz NW)1. Celem Chrzanowskiego Crossu Świętego Mikołaja jest:

- uczczenie Świętego Mikołaja jako Patrona Miasta Chrzanowa
- popularyzacja biegów i marszów jako jednej z form rekreacji wzmacniającej odporność fizyczną
- podnoszenie poziomu sportowego i zdrowotnego mieszkańców Chrzanowa i Małopolski
- pomoc potrzebującym
(w tym roku wpisowe zostanie przeznaczone dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na walkę z covidem)

2. Organizatorzy

UMKS przy Powiatowym Miedzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie we współpracy z:
- Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Chrzanowie
- Przedszkolem Samorządowym nr 4
- SP 10 Chrzanów
- II LO Chrzanów

3. Partnerzy

- Województwo Małopolskie
- Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
- Gmina Chrzanów

4. Miejsce i czas

Chrzanów 5 grudzień 2020 (sobota) - start godz. 11:00
Biuro zawodów i miejsce startu - teren obok Przedszkola Samorządowego Nr 4 przy ul. Wyszyńskiego 5
na Osiedlu Niepodległości (wydawanie numerów startowych od godziny 10:00)

5. Dystans

Bieg i marsz zostanie rozegrany na dystansie 5 km ...
trasa marszu: http://www.pmos-chrzanow.pl/infopage.php?id=910

6. Kategorie wiekowe dla kobiet i mężczyzn:

K - I (dziewczęta ur. 2006 i młodsze ) - 14 lat i młodsze (młodzież szkolna)
M - I (chłopcy ur. 2006 i młodsi) - 14 lat i młodsi (młodzież szkolna)
K - II (dziewczęta ur. 2002 i młodsze ) - 18 lat i młodsze (młodzież licealna)
M - II (mężczyźni ur. 2002 i młodsi) - 18 lat i młodsi (młodzież licealna)
K - III (kobiety ur. 2001 - 1985) - 19 - 35 lat
M - III (mężczyźni ur. 2001 - 1985) - 19 - 35 lat
K - IV (kobiety ur. 1984 -1970) - 36 - 50 lat
M - IV (mężczyźni ur. 1984-1970) - 36 - 50 lat
K - V (kobiety ur. 1969-1960) - 51 - 60 lat
M - V (mężczyźni ur. 1969-1960) - 51 - 60 lat
K - VI (kobiety ur. 1959 i starsze) - 61 +
M - VI (mężczyźni ur. 1959 i starsi) - 61 +

7. Uczestnictwo

Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy, legitymujący się dobrym stanem zdrowia
(niezbędne oświadczenie wypełnione przed startem, w przypadku nieletnich pisemna zgoda rodziców).
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność

8. Wpisowe

- Wpisowe, 20 zł od uczestnika
- W ramach wpisowego uczestnicy są ubezpieczeni NW

9. Nagrody
• okolicznościowy medal
• okolicznościowy „komin”
• czapkę „mikołajkową”
• najlepsi w poszczególnych kategoriach puchary
• gorący posiłek po zakończeniu biegu

10. Zgłoszenia

- Zgłoszenie za pomocą strony internetowej : www.pifsport.com.pl
- pobór opłaty startowej w systemie e-card

11. Informacje związane z zagrożeniem epidemicznym

• Ze względu na panującą pandemię COVID 19 , numerki startowe będą wydawane w miejscu
startu i mety w 5 różnych punktach (1-50), (51-100), (101- 150), (151-200), (201-250).

• Zapisy do udziału w zawodach wyłącznie drogą internetową należy dokonać na adres: www.pifsport.com.pl
do dnia 03 grudnia 2020 r. . Ilość startujących ograniczona max – 250 uczestników.

• Każdego uczestnika będzie obowiązywać Instrukcja postępowania sanitarnego, w której będą zawarte procedury związane z COVID-19 aktualne na dzień 05.12.2020r.

• Osoby biorące udział w zawodach muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed zawodami.

• Przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości między osobami, które organizują imprezę oraz w niej uczestniczą.

• Wszystkie osoby przebywające na terenie bazy zawodów muszą używać maseczek bądź przyłbic zakrywających usta i nos. ( do momentu startu i założyć ją zaraz po zakończeniu biegu) .

• Należy unikać bezpośredniego kontaktu przy powitaniu, pożegnaniu oraz podziękowaniu za wspólną rywalizację. Po zakończeniu konkurencji- zawodów zawodnicy powinni niezwłocznie opuścić miejsce bazy zawodów.

12. Postanowienia końcowe

• Złożenie podpisu na liście startowej przy odbiorze numeru startowego jest jednoznaczne z oświadczeniem że uczestnik zawodów akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na upublicznienie swojego wizerunku i danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy.

• Złożenie podpisu na liście startowej przy odbiorze numeru startowego jest jednoznaczne z oświadczeniem że uczestnik zawodów akceptuje niniejszy regulamin , jest zdrowy i bierze pełną odpowiedzialność za swój start w zawodach .

• Istnieje możliwość odwołania zawodów z przyczyn związanych z obostrzeniami w trakcie pandemii COWID -19.

• Sytuacje nie przewidziane w w/w regulaminie ostatecznie rozstrzyga Organizator.


Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie
ul.Wyszyńskiego 19
32-500 Chrzanów

tel/fax: 32 623 85 46
e-mail: moschrzanow@wp.pl