STRONA GŁÓWNA                         SIATKÓWKA                         PIŁKA RĘCZNA                         AKROBATYKA                         SUKCESY

PMOS Chrzanów
Kontakt
O nas
Trenerzy
Baza
Sukcesy
Historia
Sekcje
Siatkówka dziewcząt
Piłka ręczna dziewcząt
Piłka ręczna chłopców
Akrobatyka
SZS
Kalendarz zawodów
Licealiada
BIP
BIP
Chrzanowski Cross Świętego Mikołaja - Regulamin

Regulamin Chrzanowskiego Charytatywnego Crossu i Marszu Świętego Mikołaja

1. Cel
Celem Chrzanowskiego Crossu i Marszu Świętego Mikołaja jest:
- uczczenie Świętego Mikołaja jako patrona miasta Chrzanowa
- popularyzacja biegów i marszów jako jednej z form rekreacji fizycznej
- podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego
- pomoc potrzebującym , tegoroczna kwota wpisowego zostanie przeznaczona na:
- Leczenie chorej na białaczkę 7 letniej mieszkanki Płazy Klaudi Witek

2. Organizatorzy
- Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie
- UMKS przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie

3. Partnerzy
- Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
- Gmina Chrzanów
- Ocynkownia Śląsk Chrzanów
- II LO Chrzanów
- SP 10 w Chrzanowie
- OSP Chrzanów
- Veolia Południe

4. Patroni medialni
- Chrzanowska Telewizja Lokalna
- Gazeta Krakowska

5. Wpisowe
- 10 zł od uczestnika

6. Uczestnictwo
Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy, legitymujący się dobrym stanem zdrowia
(niezbędne oświadczenie wypełnione przed startem, w przypadku nieletnich pisemna zgoda rodziców).
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność

7. Grupy wiekowe dla kobiet i mężczyzn:
K I (dziewczęta ur. 2005 i młodsze) - młodzież szkolna
M I (chłopcy ur. 2005 i młodsi) - młodzież szkolna
K II (dziewczęta ur. 2000) - młodzież licealna
M II (mężczyźni ur. 2000) - młodzież licealna
K III (kobiety ur. 1999-1984) - 20 - 35 lat
M III (mężczyźni ur. 1999- 1984) - 20 - 35 lat
K IV (kobiety ur. 1983 -1969) - 36 - 50 lat
M IV (mężczyźni ur. 1983-1969) - 36 - 50 lat
K V (kobiety ur. 1968-1959) - 51 - 60 lat
M V (mężczyźni ur. 1968-1959) - 51 - 60 lat
K VI (kobiety ur. 1958 i starsze) - 61 +
M VI (mężczyźni ur. 1958 i starsi) - 61 +

8. Miejsce i czas
Chrzanów, sobota 7 grudnia 2019, start godz. 12:00
Biuro zawodów - sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 10 ul. Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie
czynne od godz. 10:00 (rejestracja, wydawanie numerów startowych, zakończenie zawodów)
Miejsce startu - teren obok Przedszkola Nr 4 na Osiedli Niepodległości ( około 300 m od biura zawodów)

9. Dystans
Bieg i marsz zostanie rozegrany na dystansie 5 km ...
trasa biegu i marszu

10. Zgłoszenia
- Zgłoszenia do 5.XII.2019r. za pomocą strony internetowej:

Zapisy

- pobór opłaty startowej w systemie e-card lub przelewem na konto klubu:
BS Chrzanów nr 75 8444 0008 0000 0080 4679 0001
- przy zgłoszeniu deklarujemy start w biegu lub w marszu

11. Nagrody
- za pierwsze miejsce w każdej kategorii – puchary
- medale za udział dla każdego uczestnika biegu
- czapki mikołajowe dla każdego uczestnika (obowiązkowy start w czapkach)
- napoje i pyszny żurek po ukończonym biegu

12.Informacje dodatkowe
- w ramach wpisowego uczestnicy są ubezpieczeni od NW podczas biegu
- pomiar czasu firma pifsport (systemem elektronicznym za pomocą chipów zwrotnych)
- sytuacje nie przewidziane w w/w regulaminie ostatecznie rozstrzyga Organizator.
- mile widziany start w strojach i akcesoriach "świetomikołajowych"
- start wspólny dla uczestników biegu i marszu


Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie
ul.Wyszyńskiego 19
32-500 Chrzanów

tel/fax: 32 623 85 46
e-mail: moschrzanow@wp.pl